vara-tjanster Admin februari 6, 2020
VÅRA TJÄNSTER

Flexibla och lyhörda byggentreprenörer för både stora och små projekt.

040 BYGGSERVICE AB

Våra tjänster

01
Byggservice
 • Rivning inkl deponi 
 • Håltagning 
 • Avväxling 
 • Sanering (Asbest, mögel, PCB, kvicksilver, mm.)
 • Brandtätning
 • mm.

 

 

02
Fastighetsservice
 • Renovering, om- och tillbyggnad 
 • Renovering kompletta lägenheter 
 • Spackling och målning  
 • Golvläggning 
 • Snickeri 
 • Kök 
 • Badrum 
 • mm.

Certifikat, licenser & utbildningar.

Behöriga asbestsanering, mögelsanering, PCB-sanering
Behöriga brandtätning
Våtrumsbehörighet
ID06
Bas-P och Bas-U
Heta arbeten
Liftutbildning
Fallskydd
Första hjälpen HLR
Safe Construction

Kontakta oss

  Referenser

  castorem
  novum
  malmovvs
  vs-vent-syd
  byggmastarn
  oksne-bygg